Home   Actueel   Wat doen wij?   Jeugd   Fotoalbum   Contact   Vacatures   Doneren   Rooster
 

Actueel

Opleiding rooster
17 mei 2016

De opleiding begint maandagavond 5 september (rooster volgt nog) en donderdagavond 1 september (rooster volgt nog).

De jeugdopleiding begint donderdagavond 1 september (rooster volgt nog).

Bij een nieuwe opleiding beginnen we in september op woensdagavond.

Meer informatie: Adrie Wesker opleiding@rodekruisleerdam.nl 

 

School EHBO Examens Leerdam
2 april 2016

Op maandag 14 maart 2016 heeft de jaarlijkse school EHBO examens plaatsgevonden. Zoals gebruikelijk in het Rode Kruis gebouw Kerkelaantje 14 in klein Oosterwijk.

Om 08.00 uur zijn stipt op tijd de EHBO leiding, examinatoren en helpers aanwezig voor de briefing en postindeling (6 posten) 08.30 meld de eerste school aan de deur. Het is de Wilhelmina-school uit Leerdam. Een drukke en nerveuze groep van 26 leerlingen.

Na verwelkoming en uitleg van de procedure en wat van ze verlangd wordt, beginnen de kinderen aan de examens. In groepjes van 2 leerlingen langs de posten van vragen en toepassingen in de praktijk, wisselen om de 8 minuten, zodat na ongeveer 48 minuten iedereen examenstof gehad heeft. De volgende groepjes van 2 staan inmiddels ongeduldig voor de deur.

De posthouders leveren hun bevindingen per kind in bij de school-EHBO leiding. Indien een onvoldoende gescoord is, dan kan de leerling een herkansing krijgen die, dan wordt afgenomen door de EHBO leiding. Is dat goed dan is ook deze leerling door.

Als je aan de posten denkt (6x) dan moet je denken aan b.v. theorie en praktijk van stabiele-zijligging, reanimatie, vragen over b.v. brandwonden, vergiftingen aanleggen van een mitella, de rautergreep het aanleggen van verschillend verbanden b.v. vinger-, snelverband en handverband. Kortom alles met directe hulpverlening!!! Dus ook het hoe en waarom!!

Zo kwamen ook aan de beurt de “Noachschool” uit Schoonrewoerd, “Hobbitstee” en “de Verrekijker” uit Leerdam.

Allen hebben per slot de proeve van de testen doorstaan en zijn geslaagd, er is dan een geweldige ontlading en blijdschap bij de kinderen en ook bij de leiding van de scholen.

Proficiat ook aan de cursusleiding en het aanwezige team.
Rode Kruis-vakantieprojecten
28 mei 2015

Het Rode Kruis Leerdam e.o. houdt zich actief bezig met de Rode Kruis-vakantieprojecten, het organiseren van vakanties voor ouderen en gehandicapten uit de afdeling.

Door het jaar heen bezoeken de coördinator en haar beide intake vrijwilligers vaak meer dan 25 gasten die zij door hun bemiddeling een prettige vakantie bezorgen. Soms is iemand al jaren door ziekte of handicap niet meer met vakantie geweest. Zo’n weekje uit met volledige verzorging is dan meer dan welkom.

Op het vakantieschip de J. Henry Dunant en in de beide vakantiehuizen de Valkenberg in Rheden en IJsselvliedt in Wezep staan iedere week weer vele vrijwilligers klaar om de gasten te ontvangen. Onder leiding van een verpleegkundige zorgen de vrijwilligers dat het de gasten in hun vakantieweek aan niets ontbreekt.

Gasten van de beide vakantiehuizen maken tochtjes met de aanwezige rolstoelbusjes, waarin iedereen mee kan. Zelfs als het moet wordt een bedlegerige gast (we spreken nooit van patienten) met bed en al in de bus geschoven en kan het genieten beginnen . Naast de tochtjes is er van alles te beleven in en rond de vakantiehuizen. Het is heerlijk wandelen in de tuin van het landgoed. Voor de zwemliefhebbers heeft de Valkenberg een therapeutisch zwembad met water van 31 graden waar de spieren weer soepel worden. Er is altijd hulp en begeleiding aanwezig ook voor hen die eventueel met een speciale rolstoel of bed het water in kan. Iedereen kan hier genieten omdat het water niet dieper is dan 1.10 m.

Hotel IJsselvliedt heeft een sauna voor diegenen, die van lekkere warmtestraling houden, en een Orangerie waar verschillende activiteiten worden georganiseerd. ‘s Ávonds worden in de hotels en op het schip activiteiten ontwikkeld of komt er een gezelschap de gasten vermaken.

Ook voor de vrijwilligers is een week als verzorger van mensen die niet meer zo mobiel in het leven staan een verademing. Je komt aan het begin van de week met een koffer vol kleding op de lokatie aan en gaat aan het eind van de week moe maar voldaan en met een koffer vol dankbaarheid weer naar huis.

Coördinator vakantieprojecten

Afdeling Leerdam e.o.

 

AED en reanimatieles bij Rode Kruis Leerdam
22 april 2015

Het Rode Kruis Leerdam e.o. verzorgt een nieuwe cursus reanimatie plus AED. Het betreft een theorie-avond en een praktijkavond. De theorie-avond zal plaatsvinden op dinsdag 9 juni en de praktijkavond op dinsdag 16 juni 2015. Tijdstip 19.30 uur. Locatie is het Rode Kruisgebouw, Kerkelaantje 14 in Oosterwijk. De kosten bedragen totaal €45,-. Belangstellenden kunnen zich opgeven tot 22 mei 2015 via opleiding@rodekruisleerdam.nl.

 

Examen basisscholen
15 maart 2015

Maandag 9 maart j.l. was het voor 70 leerlingen dan zo ver. Het EHBO jeugd-A examen. De leerlingen van groep 7/8 van de Verrekijker uit Kedichem, De Hobbitstee uit Leerdam en de Koningin Wilhelminaschool uit Leerdam kregen verschillende opdrachten. Van reanimeren tot vingerverband tot vragen over het menselijk lichaam. Alles werd uitgevoerd en beoordeeld. Na een spannende dag kunnen we vertellen dat alle 70 leerlingen zijn geslaagd.Rode Kruis READY2HELP-Netwerk
11 november 2014

Op zaterdag 1 november 2014 heeft het Rode Kruis een nieuw burgerhulpnetwerk gelanceerd. Hiermee bereidt de noodhulporganisatie zich voor op de grootste rampenoefening in haar geschiedenis. Naast de opgeleide en getrainde noodhulpvrijwilligers van het Rode Kruis zijn er als versterking bij rampen ook behulpzame burgers nodig, de zogenoemde Ready2Help-deelnemers.

Bij een noodsituatie in Nederland krijgen de Ready2Help-deelnemers een oproep per sms om te komen helpen. Vervolgens kan elke deelnemer zich aan- of afmelden voor de betreffende noodhulpactie. Door een netwerk van mensen met verschillende kennis en vaardigheden is Ready2Help in staat zo snel mogelijk de best mogelijke ondersteuning te bieden aan de getroffenen.

De noodhulporganisatie is van plan deze nieuwe helpers op te roepen bij grote rampen en calamiteiten, als aanvulling op de hulpverlening van reguliere hulpdiensten.

Dus: ben je een wateruitdeler, een zandzakkenvuller, een tentopzetter of toch meer een tolk? Via Ready2Help kun je op je eigen manier een bijdrage leveren als er in Nederland een noodsituatie is. Ready2Help is een netwerk van mensen dat klaarstaat om te helpen als dat nodig is. Help jij ook mee?

Met Ready2Help vormt het Rode Kruis een netwerk van hulpbereide mensen. Iedereen kan zich aanmelden voor Ready2Help om te helpen bij een ramp als dat nodig is.

Ready2Help is een initiatief van het Nederlandse Rode Kruis als aanvulling op de noodhulp van ambulance, brandweer, politie en getrainde Rode Kruis-vrijwilligers. Bij een noodsituatie komen de professionele hulpdiensten altijd als eerste in actie. Maar bij een ramp zijn er nog zoveel andere werkzaamheden om de gevolgen van een ramp beperkt te houden en slachtoffers de best mogelijke ondersteuning te geven.

Het oproepnetwerk Ready2Help wordt begin 2015 met een grote online rampenoefening getest. In Oostenrijk heeft het Rode Kruis al goede ervaringen met een soortgelijk netwerk.

Interesse: meld je aan via a href=https://ready2help.rodekruis.nl>https://ready2help.rodekruis.nlSimon Ambrawo uit Leerdam 10 jaar Sigma
11 november 2014

Simon Ambrawo, lid van het Rode Kruis Leerdam e.o. is afgelopen week gehuldigd vanwege het feit, dat hij zich 10 jaar als Sigma heeft ingezet. Sigma’s zijn Snel Inzetbare Groepen ter Medische Assistentie. Deze teams, bestaande uit 8 personen, nemen niet direct medisch werk over, maar hebben een ondersteunend karakter. Ze doen voorbereidend werk, assisteren de ambulanceverpleegkundige bij de behandeling, helpen met het transport van gewonden en blijven bij een patiënt als die even op vervoer moet wachten. De HOC opleiding, Hulp bij Ongevallen en Calamiteiten, is gemaakt voor de vrijwillige hulpverleners en sluit naadloos aan op de werkwijze van de professionele diensten. Om deze diensten adequaat te kunnen assisteren is het van belang dat vrijwilligers met protocollen werken, dezelfde materialen kunnen toepassen en dezelfde werkwijze hanteren. Tijdens een hulpverlening staan de Sigma’s onder aansturing van de GHOR. Het bestuur feliciteert Simon met deze mijlpaal en spreekt de hoop uit, dat hij zich ook zeker de komende 10 jaar weer zal inzetten en daarbij anderen stimuleert om zijn voorbeeld te volgen.

 
Receptie 100-jarig jubileum van het Rode Kruis Leerdam e.o.
15 oktober 2014

Op 1 oktober 2014 bestond het Rode kruis Leerdam e.o. 100 jaar. Reden om een feestelijke receptie te houden. Voor de feestelijkheden en voor de vrijwilligersavond op zaterdag 11 oktober had het Landelijke Rode Kruis een bedrag beschikbaar gesteld om de 100-jarige verjaardag op gepaste wijze te vieren.

Deze receptie vond plaats op 10 oktober in het door vrijwilligers mooi versierde gebouw van het Rode Kruis. De opkomst was geslaagd. Bij aankomst werd iedereen welkom geheten met een heerlijk drankje en hapjes, gemaakt door de leerlingen van het Heerenlandencollege. Het bestuur heeft namens alle vrijwilligers de felicitaties in ontvangst genomen. Ook waren er bijzondere cadeaus, zoals foto's van het Rode Kruis van rond de oorlog; een echt Rode Kruis Leerdam-poster; verlichte, inklapbare pionnen en een gedenkbord, een echte Frans Molenaar rood-witte vaas, fotolijstjes. Van Reza een mooie tekening, als dank voor onze gift. Kortom het was teveel om op te noemen. Daarnaast vele giften.

Alles heeft een plekje gekregen, hetzij binnen onze collectie, hetzij aan de muur. De twee inklapbare pionnen met licht van onze collega's uit Pfinztal liggen al in de PAM. Ook waren er vele gulle gevers, die ons vakantieproject steunden voor ouderen en mensen met een beperking, die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen en hiervoor de middelen niet meer hebben. Op dit moment is de opbrengst rond de € 800,--.

Allen die ons gefeliciteerd hebben, allen die ons bezocht hebben, allen die een gift of cadeau achterlieten:

Hartelijk dank namens het bestuur en alle vrijwilligers van het Rode Kruis Leerdam e.o.

 

 
Rode Kruis Leerdam viert 100-jarig bestaan!
18 september 2014

Op 1 oktober 2014 bestaat het Rode kruis Leerdam e.o. 100 jaar. Reden om een feestelijke receptie te houden, waar iedereen bestuur en vrijwilligers de hand kan schudden en kennis kan maken met het werk van het Rode Kruis.

In 1914 startte de afdeling Leerdam van de Vereniging van Volksweerbaarheid met het verzamelen van materiaal en personeel 'ten dienste van een noodziekeninrichting'. De eerste vrijwilligster was Mejuffrouw H. Bruinier. Zij stelde zich als eerste beschikbaar. Na enige tijd werd het voorbereide werk overgedragen aan het Nederlandsche Rode Kruis. Op een vergadering in een van de lokalen van de Glasfabriek werd besloten tot het oprichten van het Leerdamse Rode Kruis. Huisarts Voogd was de eerste voorzitter. Na 3 maanden, op 31 december 1914, beschikte het Rode Kruis Leerdam al over 1 arts, 21 leden van de transportcolonne en 12 helpsters. In juni 1921 werd het 100e lid ingeschreven. Nu, in 2014, zijn er ca. 100 vrijwilligers, die zich op alle mogelijke manieren via het Rode Kruis inzetten voor hun medemensen.
Ter gelegenheid van het eeuwfeest zal een feestelijke receptie plaatsvinden op vrijdag 10 oktober van 19.00 – 21.00 uur in het Rode Kruisgebouw in Oosterwijk. Op zaterdag 11 oktober zullen de actieve vrijwilligers in het zonnetje gezet worden.
Tijdens de feestelijkheden wordt tevens actief ingezet op de werving van nieuwe vrijwilligers. Zeker jeugdleden zijn van harte welkom. Het Rode Kruis hoopt iedereen, die het Rode Kruis een warm hart toedraagt, te mogen begroeten tijdens de feestelijke receptie.
Open avond Jeugd Rode Kruis Leerdam
18 september 2014

Op donderdag 25 september wordt er van 19:00u tot 20:00u een open avond gehouden bij het Rode Kruis Leerdam e/o. Op deze avond kunnen jongeren van 10 tot 16 jaar kennismaken met het Rode Kruis. Ook kunnen zij zich opgeven om lessen te volgen en zo hun Jeugd EHBO te halen.

De diversiteit van het Rode Kruis staat centraal: hulpverleningen, ouderenzorg, EHBO lessen en een stukje geschiedenis van de vereniging. Daarnaast is er een demonstratie van de PAM (Rode Kruis ziekenwagen) en is er een Lotus (lid van Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers).

U bent welkom in het Verenigingsgebouw Kerkelaantje 14 4163 LH te Oosterwijk.

Voor meer informatie jongeren@rodekruisleerdam.nl
Rode kruis Leerdam steunt Reza
18 september 2014

"Hiervoor woon je in een buurtschap". Deze titel stond vorige week boven een artikel over het gehandicapte jongetje Reza Vos. Als buurtgenoot van Reza heeft het Rode Kruis Leerdam e.o. haar verantwoordelijkheid genomen en € 250 gedoneerd aan de Stichting Vrienden van Reza. De opbrengsten van allerlei acties worden gebruikt om het woonhuis van de familie Vos aan te passen. Niet aanpassen uit luxe, maar zodanig aanpassen dat de bijna 5 jarige Reza, die een ernstige stofwisselingsziekte heeft, in Oosterwijk kan blijven wonen. Ook wordt er geld besteed aan het vervoer. De bus zal aangepast moeten worden en als Reza bij een logeergezin vertoeft, zal daar een aangepast bed moeten staan. Dit extra geld is nodig, omdat de bijdrage via regelingen van de gemeente onvoldoende groot zijn om de noodzakelijke voorzieningen te kunnen aanbrengen. De familie heeft de buurt (Oosterwijk) om hulp gevraagd (overigens een prachtig voorbeeld van zelfredzaamheid). Een vraag om hulp die inmiddels gemeente-breed een antwoord heeft gekregen door de vriendenstichting die is opgericht en de vele acties die door de stichting via krant en facebook zijn opgestart.

Het Rode Kruis Leerdam e.o. maakt onderdeel uit van de gemeenschap Oosterwijk. De familie Vos en het Rode Kruis zijn praktisch buren in het Kerkelaantje. Nu het Rode Kruis 100 jaar bestaat wil zij met recht "deel uitmaken van de gemeenschap Oosterwijk". In het kader van dit jubileum heeft het bestuur via de gratis boottocht op de Linge al iets gedaan voor de oudere hulpbehoevende, er wordt ook iets gedaan voor de vrijwilliger, en nu dan mag Reza ook niet vergeten worden.

 
Ontwerp en onderhoud website: Remco Kriek