Home   Actueel   Wat doen wij?   Jeugd   Fotoalbum   Contact   Vacatures   Doneren   Rooster
 Opleidingen   Sociale zorg   Noodhulp nationaal

Sociale zorg Noodhulp nationaal

Het taakveld 3 'Noodhulp Nationaal' heeft tot doel:
- De gevolgen te verminderen van rampen en ongevallen in Nederland

Het taakveld voert de volgende activiteiten uit:
- Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (SIGMA)
- Opvang en verzorging van niet-gewonde slachtoffers (O & V)
- Eerste hulp aan gewonden bij evenementen (EHV)
- Opsporing en Contactherstel (RIS)

Hulpverlening
Een van de taken van het Rode Kruis is het verlenen van de eerste hulp tijdens evenementen.

Als u een evenement organiseert mag de Eerste Hulp in de draaiboeken niet ontbreken. Een klein ongeluk kan immers snel uitlopen tot een calamiteit. Wanneer er veel mensen tegelijkertijd op de been zijn of een sportieve prestaties leveren is de kans op ongevallen groter dan normaal. Schaafwonden en botbreuken bijvoorbeeld, maar ook oververhitting en onjuist alcohol- en drugsgebruik komen voor. Als er wat gebeurt, moet deskundige hulp erger voorkomen. In Leerdam is het Rode Kruis Leerdam per jaar ongeveer 2500 uur met deze taak bezig. Zo zijn de vrijwilligers aanwezig bij: De Avondvierdaagse, De Glasstadmars, motorcross,diverse activiteiten van Leerdam heeft Lef, nacht van 80, muziekfestivals enz.

Een veilig evenement begint met heldere afspraken. Deze afspraken maken we samen met de aanvrager op basis van praktische informatie over het evenement. Die informatie kan per evenement verschillen, immers, ieder evenement is anders. De basisgegevens die we vragen zijn:- Naam en soort van het evenement;- Plaats, datum en tijd van het evenement;- Aantal verwachte deelnemers van de organisatie en aantal verwachte bezoekers. We denken ook graag met u mee. Zo geven wij advies wat in bepaalde situaties het beste kan gebeuren, zoals bij extreem warm weer voor voldoende drinken zorgen of bij koud en nat weer voor warme dranken zorgen. Simpele dingen, maar het wordt vaak vergeten. Bij grote evenementen overleggen we vooraf met de organisatie wat het beste is voor dat evenement. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen moet uw aanvraag - minimaal 4 weken van te voren wordt ingediend, grote evenementen zo vroeg als mogelijk is.

Aanvragen voor hulpverleningen kunt u doen door een e-mail te sturen naar onderstaand mailadres.

hulpverlening@rodekruisleerdam.nl


Evenementenhulp vrijwilliger in het kort

De vrijwilliger evenementenhulpverlening zorgt voor de eerste hulp bij een evenement. De meeste evenementen worden in het weekend georganiseerd. Doordat steeds meer organisatie`s een beroep doen op het Rode Kruis zijn we op zoek naar vrijwilligers.

Opleidingseisen vrijwilligers
Bent u al in bezit van een EHBO diploma dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger.

Bent u nog niet in bezit van een EHBO diploma dan biedt het Rode Kruis u de mogelijkheid om deze cursus te volgen. Na het behalen van uw diploma kunt u aan de slag als vrijwilliger bij het Rode Kruis. De EHBO cursus wordt in 8 avonden gegeven. Om uw diploma geldig te houden dient u per jaar ongeveer 10 herhalingslessen te volgen. Op donderdagavond volgen de vrijwilligers van het Rode Kruis hun herhalingslessen.

Beschikbare tijd vrijwilligers
Een veel gestelde vraag is: hoeveel tijd ben ik kwijt aan mijn vrijwilligerschap. Voor ons is deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden omdat we geen harde "eisen" stellen aan het aantal uren wat een vrijwilliger mee moet doen.

Maar vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid, we proberen daarom in goed overleg met de vrijwilligers alle aanvragen van organisatie`s in te vullen. Waarbij naast het eerder genoemde motto een tweede is: vele handen maken licht werk !! Maar over het aantal en de duur van de inzetten blijft u zelf de baas. Daarnaast moet u zoals hierboven beschreven uw diploma geldig houden door de herhalingslessen te volgen.


Opvang en Verzorging

Inzet vrijwilligers
De gemeente kan in die gevallen een beroep doen op het Rode Kruis. Verspreid over het land kan het Rode Kruis 2.000 vrijwilligers inzetten bij het inrichten van opvangcentra en de verzorging van iedereen die daar verblijft. Hierbij heeft de dienst Logistiek Nationaal een belangrijke taak in het uitrijden van materialen naar de benodigde plek.

Wat doen de vrijwilligers?
Vrijwilligers kunnen verschillende diensten verrichten: een luisterend oor zijn voor geschrokken mensen, helpen bij de registratie, eerste hulp verlenen of zelfs een spelactiviteit met de aanwezige kinderen organiseren. Of ze kunnen vrijwel de gehele organisatie van het opvangcentrum voor de gemeente verzorgen, inclusief het leveren van de benodigde materialen als veldbedden, kussens, dekens en hygiënesetjes. Uiteraard hangt dit af van waar de situatie om vraagt.

Afspraken met gemeenten
Tussen Rode Kruis en veel gemeenten zijn daar tevoren afspraken over gemaakt, die in een officiële overeenkomst zijn vastgelegd. Alles om te zorgen dat ook in moeilijke omstandigheden niemand aan zijn lot wordt overgelaten.(bron www.rodekruis.nl)


SIGMA

De vrijwilligers van een Snel Inzetbare groep ter Medische Assistentie (SIGMA's) assisteert de professionele hulpverleners op de plaats van een ongeval. De leden van dit team zijn speciaal opgeleide vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis. Het SIGMA-team van 8 persoenen komt met een sigma voertuig naar het rampterrein. In dit voertuig bevindt zich onder andere de uitrusting voor de gewondentent.

Gewondennest
In een gewondennest worden de slachtoffers verzameld en zo goed mogelijk behandeld. Een gewondennest kan ingericht worden in een gewondentent, die opgebouwd en ingericht wordt door de Sigma leden. Het gewondennest kan echter ook in een gebouw ingericht worden, bijvoorbeeld een naburige gymzaal.

Haakarmbak
Als het nodig is, kan ook een haakarmbak ingeschakeld worden. Dit is een speciale container met nog grotere hoeveelheden geneeskundige materialen.

De taken van een SIGMA-team zijn het opzetten en inrichten van een gewondennest, het verrichten van assisterende taken voor de ambulancedienst (infuus klaarmaken, zuurstof geven, etc.) en het bewaken van slachtoffers. Voertuigen en materiaal zijn in beheer bij de GHOR. Het SIGMA-team vormt samen met en AMBU-team en eventueel een Trauma-team een Geneeskundige Combinatie zodat ter plaatse slachtoffers behandeld kunnen worden. Om goed voorbereid te zijn op een ramp worden er regelmatig multidisciplinaire oefeningen gehouden, waarbij brandweer, politie, Rode Kruis en ambulancedienst gezamenlijk oefenen. De SIGMA-teams hebben hun nut al bewezen bij de recente rampen in Enschede en Volendam.

 
Ontwerp en onderhoud website: Remco Kriek